Priser.

Her finner du priser på alle de ulike delene av opplæringen.
Betaling skjer med kort, vipps, eller bank.
Ved faktura kommer fakturagebyr på 99,-

– Priser gjelder fra 18.05.2020 –